top of page

Kontingent

Kontingentet betales hver halve år i starten af træningsperioden.

Kontingent voksne: 900 kr. pr. ½ år

Kontingent tigre: 600 kr. pr. ½ år
Kontingent panda: 300 kr. pr. ½ år

Indmeldelsesgebyr: 100 kr (dækker karatepas)

Indbetaling:

 

Beløbet indbetales på:
 

Arbejdernes Landsbank
Reg. nr : 5440

Kontonummer : 0000240349

Kontingentet indbetales halvårligt
1. halvår : 1. februar
2. halvår : 1. oktober

DSC00183.jpg
DSC00280.jpg

Bestyrelsen:

Formand: Keld B. Lund

Kasserer: John Nomanni

Chefinstruktør:

Tobias Gerhardt-Pedersen

Instruktør:

Jeppe Schmücker Skovmose

Børneinstruktører:

Keld Lund

Larry Højgaard Kristiansen

Birgitte Krogh-Poulsen

Ahmed Ludvigsen

DSC00493.jpg

Dojo etikette

Karate indholder mange traditioner og har en fast etikette,

som man som karate udøver skal gøre sit bedste for at efterleve.

1. Når man træder ind i dojo’en, bukker man for shinden og siger: “ONEGAI SHIMASU”, som betyder: “Vær rar at hjælpe mig”, eller “OSS”, klart og tydeligt.

2. I klubben tiltales chefinstruktøren og andre med 3. dan og derover med “SENSEI” (lærer). Alle andre instruktører og assistenter tiltales med “SEMPAI”.

3. Man hilser altid på instruktører og sortbælter med et buk og ordene “OSS”.

4. I klubben hilser alle karate folk hinanden med “OSS” i stedet for “goddag” og “farvel”.

5. Ordet “OSS” bruges også i dojo’en i stedet for “ja”.

6. Når man skal træne sammen to og to, bukker man først for hinanden med ordene “ONIGAI SHUMASU” eller “OSS”. Når man er færdig med samarbejdet bukker man med ordene “ARIGATO GOZAIMASU” (tak for hjælpen) eller “OSS”.

7. Klubben må ikke betrædes med sko. Disse sættes i pæn orden ved indgangen.

8. Man lader altid instruktører og sortbælter komme ind eller ud først.

9. Både finger- og tånegle skal altid være kortklippede, for at undgå skader, når man træner sammen.

10. Man bør bestræbe sig på, altid at holde sin gi ren og optræde velsoigneret. Træn derfor altid i en ren gi i dojo’en.

11. Gi’en skal altid bære brystmærke.

12. Så længe man har gi overdelen på, skal man beholde sit bælte på.

13. Tyggegummi, sodavand m.m. er forbudt under træningen. Syngen og fløjten i dojo’en er ligeledes forbudt.

14. Husk at lægge ure, ringe, smykker o. lign. under træningen.

15. Når instruktøren kalder “SHOGU”, stiller man op med 10 i hver række og hælene samlet.

16. De højst graduerede skal altid stå længst til højre.

17. Når der bliver sagt “SEIZA” sætter man sig ned i meditations-stillinge. Eleven længst til højre sætter sig først, dernæst nr. 2 og nr. 3 osv. (som når en stribe domino-brikker vælter).

18. Når instruktøren råber “MOKUSO” lukker man øjenene og trækker vejret gennem næsen og forsøger, at opnå den fulde koncentration.Ved ordene “MOKUSO YAME” åbner man igen øjenene. Når instruktøren siger “SHINDEN NI REI” bukker man for shinden.Ved kommandoen “SENSEI NI REI” eller “SEMPAI NI REI” bukkes der for instruktøren med ordene: “ONEGAI SHIMASU” eller “OSS”.Først når der bliver sagt “TATSU” rejser man sig op, og træningen kan begynde.

19. Man afslutter timen på samme måde som man startede den. Man bukker dog med ordene “ARIGATO GOZAIMASU” (tak for hjælpen). Sidst bukkes der for elev der sidder længst til højre i forreste række. Dette buk symboliserer et buk for hele klassen, også her bruges “ARIGATO GOZAIMASU” eller “OSS”.

20. Når klassen sidder i “SEIZA” går ingen ud og ind af dojo’en. Alle i dojo’en forholder sit i ro. Døren til dojo’en skal være lukket.

21. Kommer man for sent til timen, sætter man sig først i “SEIZA”bagest i dojo’en i ca. et minut. Deregter går man op og bukker for instruktøren, hvorefter man kan deltage i timen.

22. Skal man forlade dojo’en under selve timen, kontakter man først instruktøren og bukker, hvorefter man kan forlade dojo’en.Når man kommer tilbage går man først op og bukker for instruktøren inden man fortsætter træningen.

23. Under træningen må man ikke tale. Ønsker man at spørge om noget skal man række hånden i vejret, og vente til instruktøren ser det.

24. Husk at hjælpe alle der har brug for det – karate beror både på at give og modtage.

bottom of page